آذربایجان در گذار از عصر مفرغ به عصر آهن

چاپ

آذربایجان در گذار از عصر مفرغ به عصر آهن

گزارش نهایی دوره پنجم حسنلو به انضمام دوره های VIa و IVc

مولف: مایکل دانتی

مترجم: صمد علیون خواجه دیزج

ناشر: پروژه ترجمه حسنلو

تعداد صفحه و قطع: 528 / رحلی

قیمت: 50000 تومان

شماره تلفن برای سفارش کتاب: 09143059022

 

اطلاعات بیشتر

«آذربایجان در گذار از عصر مفرغ به عصر آهن:‌گزارش نهایی دورۀ V حسنلو به انضمام دوره ‏های VIb و IVc» در حقیقت گزارش نهایی کاوش لایه‏ های عصر مفرغ جدید و عصر آهن اول تپۀ حسنلو و برخی محوطه‏ های اقماری آن است که تیم اعزامی دانشگاه پنسیلوانیا در سال‏های قبل از انقلاب اجرا کرده‏اند. این کتاب با تکیه بر اسناد متقن و انکارناپذیر باستان‏شناختی، که به قطع و یقین حتی از جهات بسیاری بر اسناد تاریخیِ عمدتاً منحرف و سوگیرانه ارجحیت دارند، بر برهه‏ای بسیار حساس در تاریخ منطقۀ آذربایجان و توسعاً ایران و حتی جهان پرتو می‏افکند. در کنار انبوه اطلاعات و اسناد باستان‏شناختی بسیار ضروری و بی‏ بدیل ارائه‏ شده در کتاب، بحث تاریخی بسیار بااهمیتی در ارتباط با یکی از مهم‏ترین و چه‏ بسا مهم‏ترینِ موضوعات مطرح در تاریخ ایران و بلکه حتی بخشی از جهان معاصر طرح شده است که همانا فرضیۀ مهاجرت و ورود اقوام آریایی به ایران از دروازۀ آذربایجان در طلیعۀ عصر آهن است که ادعا می‏شد بر عمر تمدن‏های بومی دیرپا و غنی این منطقه پایان داده و فرهنگ عصر آهن را پدید آورده بودند.
در اهمیت محوطه حسنلو در تاریخ و باستان‏شناسی ایران همین بس که گاهنگاری و دوره‏ بندی ادوار فرهنگی و تمدن‏های سراسر منطقۀ پهناور آذربایجان و کردستان ایران، که در نوشته‏های پژوهشگران غربی به نام شمال‏غرب ایران نامیده می‏شود، بر پایۀ کاوش‏ها و یافته‏ های آن استوار شده است. گفتنی است نگارنده در این کتاب گاهنگاری قبلی حسنلو و به تبع آن مناطق آذربایجان و کردستان را مورد بازنگری قرار داده است تا جایی که آنچه در این مناطق سابقاً عصر آهن قدیم خوانده می‏شد اکنون عصر مفرغ جدید تلقی می‏شود.
کتاب حاوی پیشگفتاری به قلم دکتر جفری سامرز و مترجم است که در آن به معرفی اجمالی بخش‏های مختلف کتاب می‏پردازند.