موسسه فرهنگی هنری خدمات نشر جام زرین

خانه

بناهای تاریخی مهاباد

کتاب جدید نشر پروژه ترجمه حسنلو

بناهای تاریخی شهرستان مهاباد در ادوار صفویه و قاجار

تالیف: حامید نورسی

ویراستار: علی صدرائی

152/قطع وزیری

قیمت: 20000 تومان

سال چاپ: 1397