موسسه فرهنگی هنری خدمات نشر جام زرین

خانه

آذربایجان در گذار از عصر مفرغ به عصر آهن

آذربایجان در گذار از عصر مفرغ به عصر آهن

گزارش نهایی دوره پنجم حسنلو به انضمام دوره های VIa و IVc

مولف: مایکل دانتی

مترجم: صمد علیون خواجه دیزج

ناشر: پروژه ترجمه حسنلو

تعداد صفحه و قطع: 528 / رحلی

قیمت: 50000 تومان

شماره تلفن برای سفارش کتاب: 09143059022

 

اطلاعات بیشتر

«آذربایجان در گذار از عصر مفرغ به عصر آهن:‌گزارش نهایی دورۀ V حسنلو به انضمام دوره ‏های VIb و IVc» در حقیقت گزارش نهایی کاوش لایه‏ های عصر مفرغ جدید و عصر آهن اول تپۀ حسنلو و برخی محوطه‏ های اقماری آن است که تیم اعزامی دانشگاه پنسیلوانیا در سال‏های قبل از انقلاب اجرا کرده‏اند. این کتاب با تکیه بر اسناد متقن و انکارناپذیر باستان‏شناختی، که به قطع و یقین حتی از جهات بسیاری بر اسناد تاریخیِ عمدتاً منحرف و سوگیرانه ارجحیت دارند، بر برهه‏ای بسیار حساس در تاریخ منطقۀ آذربایجان و توسعاً ایران و حتی جهان پرتو می‏افکند. در کنار انبوه اطلاعات و اسناد باستان‏شناختی بسیار ضروری و بی‏ بدیل ارائه‏ شده در کتاب، بحث تاریخی بسیار بااهمیتی در ارتباط با یکی از مهم‏ترین و چه‏ بسا مهم‏ترینِ موضوعات مطرح در تاریخ ایران و بلکه حتی بخشی از جهان معاصر طرح شده است که همانا فرضیۀ مهاجرت و ورود اقوام آریایی به ایران از دروازۀ آذربایجان در طلیعۀ عصر آهن است که ادعا می‏شد بر عمر تمدن‏های بومی دیرپا و غنی این منطقه پایان داده و فرهنگ عصر آهن را پدید آورده بودند.
در اهمیت محوطه حسنلو در تاریخ و باستان‏شناسی ایران همین بس که گاهنگاری و دوره‏ بندی ادوار فرهنگی و تمدن‏های سراسر منطقۀ پهناور آذربایجان و کردستان ایران، که در نوشته‏های پژوهشگران غربی به نام شمال‏غرب ایران نامیده می‏شود، بر پایۀ کاوش‏ها و یافته‏ های آن استوار شده است. گفتنی است نگارنده در این کتاب گاهنگاری قبلی حسنلو و به تبع آن مناطق آذربایجان و کردستان را مورد بازنگری قرار داده است تا جایی که آنچه در این مناطق سابقاً عصر آهن قدیم خوانده می‏شد اکنون عصر مفرغ جدید تلقی می‏شود.
کتاب حاوی پیشگفتاری به قلم دکتر جفری سامرز و مترجم است که در آن به معرفی اجمالی بخش‏های مختلف کتاب می‏پردازند.