موسسه فرهنگی هنری خدمات نشر جام زرین

کتاب ها تاریخ و باستان شناسی

معماری حسنلو


معماری حسنلو

کتاب معماری حسنلو از سوی صمد علیون و علی صدرائی گردآوری و ترجمه شده است و حاوی ترجمه فارسی تمامی مقالاتی است که تاکنون با موضوع معماری حسنلو منتشر شده‌اند. این مقالات عمدتاً به قلم دو تن از اعضای اصلی پروژه حسنلو، یعنی دکتر رابرت هنری دایسون و دکتر تئودور کایلر یانگ، نوشته شده‌اند و در آنها ابعاد مختلف و ریشه‌های معماری محوطه به ویژه معماری دوره چهارم آن معرفی شده و نیز گزارش مربوط به بازسازی شکل و آرایش اولیه یکی از ساختمان‌های مهم حسنلو که معبد حسنلو خوانده شده است ارایه می‌گردد. در این مقالات به مباحث گسترده‌ای پرداخته می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها نظریه‌های مطرح پیرامون مهاجرت اقوام آریایی است.

پروفسور مایکل روف استاد دانشگاه مونیخ و باستان‌شناس و ایران‌شناس شهیر آلمانی در پی درخواست اینجانبان مقاله جدیدی را با موضوع بررسی معماری حسنلو و ارزیابی مقالاتی که تاکنون در مورد آن انتشار یافته‌اند به رشته تحریر در آوردند که برای اولین بار در این کتاب هم به عنوان مقدمه فارسی کتاب و هم به صورت مقاله مستقل به زبان انگلیسی در انتهای کتاب چاپ خواهد شد.

 

  • فیلتر
  • جستجو

هیچ محصولی که با محدوده مورد نظر شما یکسان باشد یافت نشد